-
RSS

Recente posts

wetenschappelijk: creeer door getuige te zijn
the Unified Field Theory by Nassim Haramein
EPI-GENETICS and inhereting traumas
Understanding Theta Brainwaves
Articulo en revista Marina Alta

Categorieën

Articulos en Espanol
Wetenschap/science
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

wetenschappelijk: creeer door getuige te zijn

Door Martin Vrijland www.martinvrijland.nl
 
Het ‘double-slit experiment’ over de illusie van de realiteit
Posted on Feb 24, 2016

Alles om u heen, zelfs uw eigen lichaam, wordt pas gecreëerd als u het waarneemt. Dat is nogal een boute uitspraak. Deze uitspraak wordt echter ondersteund door de wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van kwantumfysica. Kwantumfysici wereldwijd hebben onderstaande test honderden keren herhaald, omdat het tot zoveel ongeloof en tegelijk tot zulke grote verbazing leidde.

the Unified Field Theory by Nassim Haramein

 

 











Haramein’s research into a variety of fields including theoretical physics, cosmology, quantum mechanics, biology, chemistry and ancient civilizations has led to a coherent understanding of the fundamental structure of the Universe, an in-depth change in our current perception of physics and consciousness and creates an exciting unified tapestry of space-time which may prove to be one of the most important scientific, philosophical and technological discoveries of our time.
 
Since Nassim Haramein’s paper on the Schwartzschild Proton was published in the American Institute of physics magazine, different physics theories were entering mainstream science.

EPI-GENETICS and inhereting traumas

One of the biggest controversies in twentieth-century biology was about the inheritance of acquired characteristics, the ability of animals and plants to inherit adaptations acquired by their ancestors. For example, if a dog was terrified of butchers because he had been mistreated by one, his offspring would tend to inherit his fear. 

Charles Darwin wrote a letter to Nature describing just such a case. The opposing view, promoted by the science of genetics, asserted that organisms could not inherit features their ancestors had acquired; they only passed on genes that they themselves had inherited.

Understanding Theta Brainwaves

THETA BRAIN WAVES

Understanding Brainwaves to Expand our Consciousness

The human brain is a complex entity constantly at work, sending electrical signals, communicating, building new neural connections and so on. This electrical activity generated by the brain, also known as brainwaves, reflect our state of mind. Reality is not based on outside influences but is an internal process based on our thoughts, perception and emotions. If we deepen our understanding of these brainwave frequencies, we can control our reality.

Articulo en revista Marina Alta

ThetaHealing® : ¿El camino más rápido para una vida mejor?
 
Por mi experiencia, el Theta healing ha sido desde siempre una de las maneras más rápidas de cambiar hacia lo bueno de la vida.
 
La creadora es ViannaStibal, de los Estados Unidos.
Una mujer que sufría un cáncer de huesos y que se ha sanado a sí misma.
Después del éxito experimentado al sanar a mucha gente con esta técnica, ha decidido compartirla con todo el mundo.
 

Bewezen feit: Je onderbewustzijn bepaalt je leven


Dr. Bruce Lipton, voormalig professor geneeskunde aan de Stanford-universiteit, stelt op basis van epigenetisch onderzoek dat onze genen gecontroleerd en gemanipuleerd worden door de manier waarop onze geest waarneemt en de omgeving interpreteert.

Wetenschappers hebben ten onrechte aangenomen dat de genen onze kenmerken bepalen en ons vormen tot wie we zijn. De bevindingen van Lipton en zijn collega’s stellen ons in staat de manier waarop we dingen interpreteren te veranderen.


Als we gebeurtenissen op een positieve manier interpreteren, gaan we gezonder leven en verhogen we onze levenskwaliteit.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint